Karate


Kara-te som betyder tom hånd, er en kampsport hvor man benytter sin krop til af forsvare sig med. Karates oprindelse er fra Okinawa, hvor den almene borger var nødsaget til at beskytte sig uden våben, grundet våbenforbud.

Da man bruger sin krop til at forsvare sig med, stiller det bl.a. krav til koordination, fysik, balance og smidighed. Igennem karatetræningen vil den enkelte karateudøver automatisk se en forbedring af de ovennævnte punkter